Informacja o zmianie danych

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że z dniem 27 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana danych, w tym danych kontaktowych, Państwa dostawcy usług – Szybkinet.

Poniżej przekazujemy nowe dane dostawcy usług:

  1. nazwa firmy: ALFASZYBKINET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

  2. siedziba: Częstochowa;

  3. adres: ul. Solna 27, 42-200 Częstochowa.

Oznacza to, że od tej pory będziemy posługiwali się nową nazwą, tj. ALFASZYBKINET sp. z o.o.

Zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana ww. danych dostawcy usług nie stanowi zmiany warunków umowy, w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwrotu przyznanych ulg.

Promocja "Wpłata z góry"

Informujemy, że 31.12.2021 zakończymy promocję "Wpłata z góry". Zakończenie Promocji nie wpływa na uprawnienia już nabyte przez Abonentów.

Informacje odnośnie zmiany Prawa Telekomunikacyjnego

Koniecpol, dnia 21 listopada 2020 r.

Informujemy, że 21 grudnia 2020 r., w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , zmieniającej m.in. ustawę z dnia 16 lipca 204 r. Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulegną niektóre postanowienia Państwa umowy oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe ani na parametry świadczonych usług, a jedynie wdrożą nowe przepisy prawa. Nowelizacja będzie miała dla Państwa pozytywny skutek gdyż zwiększy zakres przysługujących Państwu uprawnień:

  1. Abonenci którzy są Konsumentami, będą mogli złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy również z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Operatora.
  2. Abonent zachowa prawo do przeniesienia numeru telefonu, do istniejącej sieci innego operatora także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca.
  3. Otrzymacie Państwo prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany jej dostawcy, chyba że nie będzie to technicznie wykonalne.
  4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, będzie przysługiwać Państwu prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony, Operator poinformuje Państwa o automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Następnie Operator co najmniej jeden raz w roku będzie informował o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w terminie do dnia wejścia w życie zmian, czyli do 21 grudnia 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem Okresu promocyjnego na który została zawarta, będziemy uprawnieni do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Godziny pracy biura

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2019r. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia pracujemy w godzinach 8:00-12:00.
Za utrudnienia przepraszamy i życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

 

Promocja Świąteczna 2019

Promocja startuje 16.12.2019 do 03.02.2020.

Dla nowych klientów przez 6 m-cy abonament taniej 50% + router za 1 zł.

Więcej szczegółów u doradcy.

Promocja świąteczna 2018

Promocja trwa od 12.11.2018 do 05.01.2018 lub do wyczerpania zapasów.

Biuro Obsługi Klienta

W dniach 2018-03-31 do 2018-04-02 Biuro Obsługi Klienta jest nieczynne.

W tych dniach wszelkie awarie prosimy zgłaszać poprzez sms lub formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Promocja wakacyjna! - Wakacje 2017

Tylko dla nowych klientów przez pierwszy rok każdy miesiąc za 1zł.

Promocja trwa do 31.07.2017

Praca czeka!

Szukamy osób chętnych do pracy. Szczegoły oferty:

http://www.szybkinet24.pl/praca

Promocja świąteczna!

Tylko dla nowych klientów przez pierwszy rok każdy miesiąc za 1zł.

Promocja trwa do 31.05.2017

Biuro Obsługi Klienta

Informujemy, że w dn. 24 i 31 grudnia Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne. Serdecznie przepraszamy za niedogodności.

W tych dniach wszelkie awarie prosimy zgłaszać poprzez sms lub formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Życzymy spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

Przerwa techniczna

Sznowni Państwo,

w dniach 19 - 20 grudnia 2016r. w godzinach 9 - 14 w miejscowości Secemin ulica Kościelna mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług : Internet, TV, Telefon. Spowodowane jest to koniecznością wymiany magistrali światłowodowej.


Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nowa strona internetowa!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy nową odsłonę naszej witryny internetowej. Mamy nadzieję, że będzie dla Państwa funkcjonalna i przyjazna w użytkowaniu.


Kontakt:

34 333 66 33

Zadaj pytanie on-line


lub wypełnij formularz kontaktowy