Firma SZYBKINET Sp. z o. o. realizuje projekt pt.

„Światłowodowa sieć dostępowa dla mieszkańców gminy Moskorzew”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, nr Umowy o dofinansowanie: POPW.02.01.00-26-019/13-00.

Nazwa beneficjenta: SZYBKINET sp. z o.o.
Wartość projektu: 938 918,04 zł
Wartość dofinansowania: 519 193,60 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Wynik zapytania ofertowego.


Firma SZYBKINET Sp. z o. o. realizuje projekt pt.

„Budowa sieci NGA na terenie powiatu włoszczowskiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, nr Umowy o dofinansowanie: POPW.02.01.00-26-008/14-00.

Nazwa beneficjenta: SZYBKINET sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 173 175,23 zł
Wartość dofinansowania: 638 580,00 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Wynik zapytania ofertowego.

Kontakt:

34 333 66 33

Zadaj pytanie on-line


lub wypełnij formularz kontaktowy